Program konferencie EnergyCamp 2023

Časy a poradie prednášok sú predbežné a do začiatku konferencie budú ešte upravené.

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

20. 04. 2023 (štvrtok)

8:009:00Registrácia účastníkov 

09:0009:50Arash Aazami, Energy in the digital age: when everything is connected / Energie v digitálnej ére: Keď všetko je prepojené 
(detaily prednášky)
What is the energy transition really about? How are energy and conflict -or peace- related? What is wrong with the current design of the energy market? What are the large crises, and the major opportunities that the energy transition presents to us? What influence does the internet have on the design of a future proof energy system? This session will lead you through various perspectives on the energy system and the transition that it is currently undergoing. It will provide a remarkably positive and hope-giving view on our energy future. It will also provide insights on what we can do ourselves to contribute to a future-proof energy system that increases autonomy, liberates people and is inspired by nature itself in its design.
09:5010:00Ing. Igor Stanek, CHASTIA s.r.o.Privítanie účastníkov 
(detaily prednášky)
Konferencia EnergyCamp je už 9. ročníkom odborných kempov, ktoré organizujú naše spoločnosti CHASTIA a TERMOKLIMA. Veríme, že sa aj tento rok budete na konferencii cítiť uvolnene, dozviete sa množstvo nových odborných informácií a využijete možnosť úžasného networkingu počas 2 dní pod Tatrami. Vítame Vás.
Vo štvrtok večer máme pre vás pripravený skvelý večerný program so skvelými hudobnými hosťami.
10:0010:25JUDr. Simona Heseková, PhD., KOOR s.r.o.Skúsenosti s ESG ratingom v spoločnosti poskytujúcej energetické služby. ESG a nové možnosti financovania projektov 
(detaily prednášky)
Prednáška je zameraná na skúsenosti s ESG ratingom, problematiku možností nového modelu financovania projektov zameraných na zelenosť a financovania obnoviteľných zdrojov ako sú zelené dlhopisy, bankové financovanie a problematiku taxonómie.
10:2510:55Prestávka na kávu
10:5511:20Ing. Marcel Vrátný, MH Teplárenský holding, a.sBack to the Future alebo Minulosť, súčasnosť a budúcnosť sústav CZT. 
(detaily prednášky)
Sústavy Centrálneho zásobovania teplom (CZT) predstavujú hodnotnú infraštruktúru z veľkej časti vybudovanú ešte v období socializmu. Ich transformácia na moderné efektívne a ekologické sústavy si vyžaduje nemalé úsilie a finančné prostriedky. Tieto sústavy však aj do budúcnosti budú mať svoju nezastupiteľnú úlohu v rámci sektorovej integrácie energetických trhov v EÚ.
11:2011:40Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúraProgram Slovensko - financovanie nízkouhlíkových opatrení 
(detaily prednášky)
V programovom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2021-2027 nadväzuje na partnerskú dohodu len jeden program a to Program Slovensko 2021-2027. Podpora nízkouhlíkových opatrení je súčasťou cieľa 2 „EKOLOGICKÉ SLOVENSKO PRE BUDÚCE GENERÁCIE (EKOLOGICKEJŠIA NÍZKOUHLÍKOVÁ EURÓPA“ . Smerovanie ku ekologickejšej a nízko uhlíkovej Európe je zamerané na komplexný prístup k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy, udržateľné využívanie zdrojov a zvýšenie ochrany prírody a krajiny.
11:4012:20Ing. Ivan Haluza, Denník EPanelová diskusia k téme „Ako efektívne financovať energetické úspory a ako k tomu môžu napomôcť aj certifikáty ESG“ organizovaná Generálnym partnerom KOOR s.r.o.  
(detaily prednášky)
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc. (SIEA), Ing. Róbert Ruňanin (ENGIE Services a.s.), Peter Vaňo (VÚB), Milan Orlovský (KOOR s.r.o.)
12:2013:30OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
13:3014:25Arash Aazami, Mindsets and actions for innovating the energy system / Zamýšľanie a činy vedúce k inováciám energetického systému 
(detaily prednášky)
During this talk Arash will provide insights on energy innovations on a systemic level. Not technology innovation alone, but also fundamentally changing economy, society, and the institutions. Systemic innovation requires a different mindset: The mindset of great scientists, artists, and even hackers. He will present examples of systemic innovation projects in The Netherlands, and developments that will lead to much increased energy autonomy through the use of technologies like AI and IoT. Finally he will also share stories of Transform.hackathon, where hundreds of participants contributed to accelerating the energy transition on a systemic level last October.
14:2514:45Ing. Marián Parkányi, Klaster energetických komunít SlovenskaZmeny cenovej regulácie v tepelnej energetike 
(detaily prednášky)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa od 1.1.2023 pri výkone regulácie riadi novou Regulačnou politikou. Nová Regulačná politika a s ňou súvisiace zmeny sa dostávajú do praxe skrz zmeny sekundárnej legislatívy, teda vykonávacích predpisov, ktoré sú v kompetencii úradu. Prednáška sa bude zameriavať na zmeny, ktoré priniesla nová cenová vyhláška URSO do oblasti cenovej regulácie v tepelnej energetike na Slovensku a na dopady nových pravidiel na celkové trhové prostredie v oblasti tepelnej energetiky.
14:4515:10Ing. Anton Zvarík, Hoval SK spol. s r.o.Súčasné trendy v oblasti obnoviteľných zdrojov v energetike 
(detaily prednášky)
Vývoj dopytu v oblasti vykurovania. Výrobný závod Hoval Istebné -od výroby priemyselných kotlov k tepelným čerpadlám. Príklady z praxe: realizácie decentrálneho vykurovania objektov.
15:1015:30Prestávka na kávu
15:3015:50Yifeng Qin, Minlea Slovakia s.r.o.Shingled technológia vo fotovoltike 
(detaily prednášky)
15:5016:10Ing. Slavomír Bali, Viessmann, s.r.o.Vybrané realizácie s riešeniami pre aktuálne trhové požiadavky 
(detaily prednášky)
S trhom sa menia aj požiadavky. Súčasná doba si vyžaduje komplexné riešenia s využitím najmä obnoviteľných zdrojov energie, na druhú stranu rastúce ceny energií nútia premýšľať nad efektívnym využitím aj existujúcich zdrojov. Prednáška ukáže niekoľko príkladov s týmito riešeniami.
16:1016:30Ing. Róbert Ruňanin, ENGIE Services a.s.Energetická kríza zrýchlila zelenú transformáciu a dopyt klientov po fotovoltických riešeniach rastie. Príklady realizácie rôznych modelov fotovoltických elektrární v slovenských podmienkach.    
(detaily prednášky)
16:3016:50Prestávka na kávu
16:5017:10Ing. Michal Sekerák, TESLA GroupAplikácia fotovoltiky a spolupráca s batériami 
(detaily prednášky)
Fotovoltické inštalácie rastú vo veľkom, sú ale využiteľné pre nasadenie na všetky objekty a plochy? Reálne obmedzenia a technické možnosti ich inštalácie. Využitie energie zo slnka prináša, ale aj určité obmedzenia – vedia batériové systémy pomôcť v riešení?
17:1017:35Ing. Juraj Kónya, Schmid energy solutions GmbHZapojenie biomasového kotla do systému CZT s využitím kondenzácie spalín 
(detaily prednášky)
Vývoj techniky sa dotýka aj inštalácií biomasových kotlov. Krátky prehľad možností zvýšenia efektívnosti a spoľahlivosti optimálnym zapojením zdroja do systému.
17:3518:00Peter Jančula, Ista Slovakia, s.r.o.
Ing. Milan Kokavec, Ista Slovakia, s.r.o.
Technológie diaľkových odpočtov energií a ich využitie pre energetický manažment 
(detaily prednášky)
S príchodom nových technológií diaľkových odpočtov sa pozornosť upriamuje na energetický manažment a efektívnejšie spracovanie údajov o spotrebe. Automatický zber dát otvára nové možnosti získavania spoľahlivých a pravidelných informácií o energetickom hospodárení v budovách. Vďaka digitalizácii sa online monitoring spotreby stáva štandardom a pomáha správcom zvyšovať energetickú efektívnosť budov.

Spoločenský večer

18:3020:30Spoločenský večer v bazénoch Blue Diamond v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky, zábava.
21:0001:00Spoločenský večer v priestoroch Reštaurácie High Tatras v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky, zábava.

21. 04. 2023 (piatok)

8:159:15Registrácia účastníkov

09:1509:35Ing. Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s. Banská Bystrica(N)ENERGETIKA - Krátka energeticko, environmentálne, ekonomická úvaha aj o tom, že nepriaznivé skúsenosti môžu byť zaujímavé a prospešné. 
(detaily prednášky)
Krátka energeticko, environmentálne, ekonomická úvaha aj tom, že energetika je iba jedna zo súčastí života  a  pri používaní energie je potrebné zachovať zdravý rozum
09:3509:55Ing. Oto Halás, Slovgeoterm, a.s.Geotermálna energia v SCZT – existujúce a nové projekty 
(detaily prednášky)
Prednáška bude zameraná na informácie o fungujúcich geotermálnych SCZT na Slovenku, ale aj o pripravovaných projektoch v rôznom štádiu rozpracovanosti. Ďalej bude v prednáške popísaný aj postup prípravy nových geotermálnych projektov, bariéry brániace výraznejšiemu rozvoju využívania geotermálnej energie a návrhy na ich odstránenie.
09:5510:15Ing. Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.Solárna termika stále aktuálna 
(detaily prednášky)
Porovnanie rôznych spôsobov využitia slnečnej energie s ohľadom na potreby investora. Praktické príklady riešenia problémov pri realizácii solárnych termických systémov. Svet biomasy -riešenia pre slovenský trh. 
10:1510:35Prestávka na kávu
10:3510:55Ing. Gabriel Oravec, CHASTIA s.r.o.
Ing. Marek Pavličko, eIoT, s.r.o.
Software & IoT v prostredí výroby tepla, miest, priemyslu a iné 
(detaily prednášky)
10:5511:15Ing. Ľubomír Jančošek, Engul, s.r.o.Primiešavanie vodíka do zemného plynu a vodík v iných palivových plynoch – dôsledky na prácu plynových motorov v kogeneračných jednotkách 
(detaily prednášky)
Vodík sa v súčasnosti stáva staro-novým fenoménom v energetike. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť prevádzkovateľom kogeneračných jednotiek, ktoré pracujú na báze priemyselných spaľovacích motorov, informácie, ako môže vodík primiešavaný do zemného plynu, či využívanie iných palivových plynov s obsahom vodíka ovplyvniť prevádzku kogeneračných jednotiek. Príspevok popisuje vplyv vodíka na parametre a prevádzkové vlastnosti spaľovacích motorov kogeneračných jednotiek a podáva informáciu o súčasnom stave techniky a jej pripravenosti na aplikáciu vodíka.
11:1511:35Ing. Michal Ďuračík, IPECON, s.r.o.Pokročilá integrácia vzdialeného riadenia zdrojov, prvkov distribučnej siete tepla a merania energií v systéme TEDIS 
(detaily prednášky)
Prednáška sa zameriava na detaily z praxe v oblasti zberu dát a centrálneho riadenia teplárenských celkov, ktoré firma svojimi modulárnymi funkciami pokrýva v informačnom systéme TEDIS
11:3511:55Ing. Ondřej Cabák, Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.MIXIT-komplexné riešenie pre zmiešavacie okruhy vykurovania a chladenia 
(detaily prednášky)
Komplexné riešenie pre zmiešavacie okruhy vykurovania a chladenia. Prechod od komponentov ku kompaktnému riešeniu. V jednoduchosti je sila a úspory

Exkurzia

12:1514:00Exkurzia na Strednej športovej škole v Poprade 
(detaily prednášky)